Дiяльнiсть

Державне підприємство «Укрдорзв’язок» створене Постановою Ради Міністрів УРСР від 25 березня 1976 року № 149 «Про схему управління дорожнім господарством Української PCP» з метою подальшого розвитку засобів зв’язку та автоматики на автомобільних дорогах і підприємствах дорожнього господарства.

Підприємство мало початкову назву «Республіканське виробниче об’єднання шляхового зв’язку і автоматики «Укршляхзв’язок» Міністерства будівництва та експлуатації автомобільних шляхів УРСР».

На виконання рішення колегії Укравтодору від 16.01.2004 року № 2 Дочірнє підприємство ВАТ «ДАК Автомобільні дороги України» «Укршляхзв’язок» реорганізовано у Державне підприємство дорожнього зв’язку, інформаційного забезпечення та автоматики “Укрдорзв’язок” (ДП «Укрдорзв’язок»).

ДП «Укрдорзв’язок» має структурні підрозділи в обласних центрах, крім Івано-Франківської та Чернігівської областей.  Структурно  складається з  4 виробничих експлуатаційно-технічних вузлів зв’язку, відокремленого підрозділу «Будівельно-монтажне управління» та Головного підприємства і  2 будівельно-монтажних дільниць. Чисельність працівників  підприємства складає – 317 чол. На балансі підприємства утримується 11 адміністративних будівель в містах: Київ, Харків, Донецьк, Сімферополь, Херсон, Дніпропетровськ, Ужгород, Чернівці, Запоріжжя, с. Зарічани Житомирської області. Функціонування  ДП «Укрдорзв’язок» з філіями та цехами зв’язку як єдиного підприємства дозволяє проводити єдину технічну політику розвитку зв’язку та інформаційно-технічного забезпечення в дорожній галузі, отримання єдиних ліцензій та дозволів на діяльність, що скорочує витрати по підприємству.

Рішенням Колегії Державної служби автомобільних доріг України від 30.01.2009 року № 7 ДП «Укрдорзв’язок» вважається генеральним підрядником робіт, пов’язаних із забезпеченням розвитку та функціонування засобів зв’язку та інформаційних систем в дорожніх організаціях Укравтодору. Цим рішення покладено основне завдання ДП «Укрдорзв’язку» у впровадженні сучасних засобів зв’язку та інформаційних систем.
Таким чином, робота ДП «Укрдорзв’язок» спрямована в першу чергу на забезпечення інформаційними технологіями дорожніх об’єктів, що мають загальнодержавне значення у відповідності до Закону України від 09.01.2007р. «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р. № 480-Р «Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року». Це надасть можливість запровадити інформаційно-аналітичну систему управління дорожнім господарством:

об’єднання Державного агентства автомобільних доріг України із Службами автодоріг в областях та їх структурними дорожньо-експлуатаційними підрозділами в єдину інформаційну телекомунікаційну мережу зв’язку, яка забезпечить всі сучасні інформаційні послуги для дорожніх господарств (оперативне керування та отримання інформації щодо стану доріг з кол-центру, Інтернет, електронний документообіг, послуги телефонії);

надання сучасних інформаційних послуг для всіх учасників дорожнього руху (різного роду попередження на інформаційних табло, інформаційні сервіси у придорожніх кафе та на заправках, безперервний доступ до мережі Інтернет на всій протяжності дороги, послуги банкінгу, екстреній зв’язок при надзвичайних ситуаціях та при ДТП, тощо);

централізоване створення загальних інформаційних ресурсів (регістрів, кадастрів, реєстрів, класифікаторів), що містять повну, несуперечливу, достовірну, актуальну інформацію про стан доріг загального користування, необхідну для виконання основних функцій Укравтодору, забезпечення доступності відповідних даних на міжвідомчому рівні, а також для громадян і організацій, відповідно до вимог, встановлених законодавством України;

Предметом діяльності ДП «Укрдорзв’язок» є:

– впровадження та обслуговування інформаційних систем та корпоративних комп’ютерних мереж в дорожній галузі.

утримання та обслуговування мереж освітлення, світлофорів на автомобільних дорогах;

організація постачання, налагодження, монтажу, технічне обслуговування і ремонт виробничого устаткування, приладів, радіотехніки дорожніх господарств;

утримання та обслуговування засобів зв’язку та інформаційного забезпечення в дорожніх організаціях;

виконання ремонту, наладки, монтажу і обслуговування засобів зв’язку, автоматики, комп’ютеризації дорожніх та інших організацій;

–    проведення електротехнічних вимірів і випробувань електрообладнання на виробничих базах дорожніх підприємств, АБЗ, трансформаторних підстанцій і т.п.;
утримання та обслуговування кабельних мереж зв’язку;

надання послуг «Інтернету» дорожнім та іншим організаціях;
участь в побудові автоматичної системи забезпечення безпеки руху на автомобільних дорогах та її обслуговуванні;

забезпечення радіо, радіотелефонним та телефонним зв’язком дорожніх організацій Укравтодору.

На всі види діяльності ДП «Укрдорзв’язок» має відповідні ліцензії та дозволи на виконання робіт і використання радіочастот, а саме:

1. Ліцензія на господарську діяльність у будівництві:
зв’язку, сигналізації, радіо, інформації, автоматизації і КВП;
електропостачання, електрообладнання та електроосвітлення;
монтаж технологічного устаткування та пусконалагоджувальні роботи.

2. Ліцензія на використання радіочастотного ресурсу України із виділеними радіочастотами у областях.

3. Атестати акредитації на вимірювальні електротехнічні лабораторії.

4. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки.
ДП «Укрдорзв’язок» проводить технічне обслуговування:
–   радіостанцій типу «Моторола», «Рута ВС», «Льон»;
АТС, міні АТС;
радіопродовжувачів «Сенао»;
пультів зв’язку ;
інформаційне забезпечення (збір, прийом-передача, обробка, аналіз інформації (в електронному вигляді) в розрізі: район-область-Укравтодор);
комп’ютерна та оргтехніка;
метеостанції, відеокамери на автодорогах та інше;
антенно-щоглових споруд ;
кабельних мереж зв’язку вздовж магістральних автодоріг – 1888,5км;
мереж «Інтернету;
обладнання освітлення автодоріг та регулюючих елементів дорожнього руху світлофорів, зокрема:
Рівненська область             – 78,0 км мереж освітлення та світлофори;
Донецька область                  – 50,0 км мереж освітлення та світлофори;
Волинська область         – 29,0 км мереж освітлення;
Запорізька область          – 15,0 км мереж освітлення;
Полтавська область         – 17,5 км мереж освітлення та світлофори;
Вінницька область             – 6,5 км мереж освітлення;
Київська область                 –  40,1км мереж освітлення;
Львівська область                –  10 км мереж освітлення;
Чернівецька область         – 10 км мереж освітлення та світлофори;
Закарпатська область          – 11 км мереж освітлення;
Тернопільська область        – 10 км мереж освітлення та світлофори;
Кіровоградська область      – світлофори.

2.  Будівельно-монтажні роботи:
улаштування освітлення автомобільних доріг регулюючих елементів дорожнього руху світлофорів;
улаштування відеокамер, метеостанцій та табло інформацій на автомобільних дорогах;
улаштування локальних обчислювальних мереж;
телефонізація дорожніх організацій;
улаштування кабельних мереж зв’язку;
улаштування мережі «Інтернету» в дорожніх та інших організаціях;
виготовлення та встановлення активних дорожніх знаків, проблискових маячків.

3.     Пусконалагоджувальні роботи: електровиміри, встановлення лічильників, налагоджування автоматики  в дорожніх організаціях.